צריכים עזרה ? התקשרו 076-5454-631

שירות לקוחות: 076-5454-631

סל קניות:

אין פריטים בסל - 0.00  ₪
סל הקניות שלך ריק

0

תקנון

מבוא

1. ברוך הבא לאתר  (להלן -"האתר"). "עזרים" ו/או מי מטעמה (להלן - "החברה" או "מפעיל האתר") מאשרת גישה אל האתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן - "תנאי השימוש"). אתר הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. כל שימוש ו/או גלישה ו/או רכישה באתר ייעשו אך ורק על פי הוראות המפורטות בתקנון זה ובמקומות אחרים באתר.

2. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.

3. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו.

4. "עזרים" שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה. 

5. השימוש בלשון זכר בלבד הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר.

6. לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי השירות שלנו בטלפון: 0722-300-690 או באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו הנה moshke at gmail.com


נוהל הזמנת מוצרים באתר

1. לצורך וכתנאי לביצוע הזמנת מוצרים באתר ימסור הלקוח את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת בית ומספר טלפון. בעת הרכישה ימסור הלקוח את פרטי כרטיס האשראי שברשותו ושבאמצעותו הוא מבצע את הרכישה וכן מספר תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי. פרטי כרטיס האשראי ומספרי תעודות זהות, אינם נשמרים ברישומי האתר.

2. הלקוח, מבצע ההזמנה, בעצם מסירת הפרטים כאמור, מצהיר כי הוא רשאי, על פי כל דין והסכם, למסור את פרטי כרטיס האשראי לשם ביצוע העסקה המבוקשת וכי ידוע לו שהגשת פרטים אישיים כוזבים הנה מעשה בניגוד לדין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או עפ"י כל דין אחר. 8.3. לאחר ביצוע ההזמנה כאמור תשלח ללקוח הודעת אישור רכישה לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר הלקוח בעת ההזמנה. מתן כתובת מייל נכונה הנה אחריותו הבלעדית של הלקוח.

3. הודעת אישור כשלעצמה רק מציינת כי הזמנת המוצר נתקבלה באתר ואין בהודעת האישור כשלעצמה לאשר כי נתקבלה התמורה בעבור המוצר ו/או כי האתר חב בכל חיוב מכל סוג שהוא לרבות הספקת המוצר המבוקש.

4. מובהר בזאת כי תנאי מוקדם להשלמת העסקה בקבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע התשלום.

5. היה ונתקבל באתר סירוב להשלמת העסקה מצד חברת האשראי הרלוונטית, תמסור הודעה ללקוח לשם מתן אפשרות ללקוח למסור פרטים שיאפשרו את ביצוע העסקה. על אף האמור לעיל מובהר בזאת כי היה וסירוב כאמור התקבל מאת חברת האשראי הרי לאתר שיקול דעת האם לנסות לקיים את העסקה תוך קבלת נתונים חדשים ואם לאו.

6. במקרה שבו הלקוח יעדיף לבצע רכישה טלפונית, ימסור הוא את כל הפרטים הדרושים לרבות מסירת פרטי האשראי, מספר תעודת זהות ומספר מזהה שבגב הכרטיס (CVV) לאתר שמור הזכות לבקש השלמת מסמכים כגון: אישור בכתב על ביצוע העסקה וצילום תעודת זהות הלקוח. הלקוח מתחייב לחתום על שוברי הרכישה בעת קבלת המוצרים בין אם יבוא עצמאית לחנות האתר ו/או לספק ובין אם נמסרו לו ע"י שליח. היה והמשלוח הנו באמצעות דואר ישראל ו/או דואר שליחים יחתום הלקוח ו/או מי מטעמו על שוברי התשלום בעת המסירה. למען הסדר הטוב מובהר בזאת כי חתימה של הלקוח ו/או מי מטעמו על אישור מסירה כמוה כחתימה על שוברי התשלום. הלקוח מצהיר כי הוא מיפה כוחו של כל אדם מעל גיל 18, הנמצא בעת המסירה במקום שמסר הלקוח כמקום המסירה של המוצרים, לחתום במקומו ובשמו על אישור המסירה של המוצר וחתימה כאמור כמוה כחתימת הלקוח על שובר התשלום שבוצע באשראי טלפוני ו/או, באמצעות תשלום אינטרנטי ועל כן הוא יהיה מנוע מלהתכחש לקיום העסקה מול חברת האשראי.

7. בכפוף לכל האמור לעיל, עם קבלת אישור ביצוע תשלום מחברת כרטיסי האשראי, תחשב העסקה כניתנת לביצוע ואתר תחל בהליך אספקת המוצר/ים ללקוח המזמין.

8. אנו מחזיקים במחסניינו אלפי פריטים שונים ויתכן כי יהיה חוסר מזדמן הנובע ממחסור במלאי אצלנו או מחסור במלאי אצל הספק/יצרן ועל כך אנו מתנצלים מראש. במידה ומוצר נגמר במלאי תוכל לבטל את ההזמנה ללא כל חיוב או להמתין עד הגעתו במלאי - לבחירתך.

9.מסירת המוצר הינה אישית בלבד, קרי לידי המזמין בלבד ובהצגת תעודת זהות של המזמין במעמד המסירה. היה והמזמין אינו מקבל את המוצר באחריותו הבלעדית ליתן ייפוי כוח מטעמו וכן ת"ז שלו למקבל המוצר שהוזמן.

10.המחיר הקובע הוא המופיע באתר בלבד, מחירי המוצרים באתר הינם בשקלים וכוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת בעמוד המכירה. המחירים המופיעים באתר תקפים למחירים הנמכרים בבית העסק

מועד אספקה

1. מועדי האספקה של המוצרים ו/או השירותים יהיו בהתאם למועדים כפי שפורט לגבי כל אחד מהמוצרים ו/או השירותים.

2. מועדי האספקה הנ"ל לא יחולו במקרים בהם המוצר לא מצוי במלאי ו/או כאשר צויין במפורש כי רכישת המוצר מותנית בהזמנה מיוחדת ו/או בתנאים אחרים.

3. "עזרים" לא יהיה אחראי על עיכובים ו/או שיבושים באספקת המוצר התלויים בגורם שלישי.

4. אספקת המוצר תבוצע לשם ולכתובת שימסרו על ידי הרוכש ו/או שתוכנס על ידי הרוכש למערכת, בעת ביצוע פעולת הרכישה."עזרים" לא תהא אחראית לטעות בביצוע עסקת הרכישה, הנובעת מהכנסת פרטים שגויים כלשהם על ידי הרוכש למערכת.

תנאי השימוש באתר וחובות המשתמש

1. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

2. ההרשמה כמנוי מיועדת ומותרת לגילאי 18 ומעלה בלבד. בהרשמתך הנך מצהיר כי גילך אכן מעל 18 שנה.

3. אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.

4. הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המנוי.

5. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.

6. הגולש אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו הוא מפרסם או מעביר באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המנויים.

7. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

8. אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של "עזרים" הינו אסור.

9. אין לשלוח באמצעות האתר הודעה המיועדת ליותר מ- 5 נמענים.

10. להנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר.

11. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.

12. כל אדם ו/או חברה ו/או גוף משפטי אחר יכול לבצע פעולה באתר בהתקיים במצטבר כל אחדמהתנאים המפורטים להלן: 
· המבצע פעולה באתר הינו תושב ישראל שגילו מעל 18 שנים, בעל תעודת זהות ישראלית תקפה, או תאגיד המאוגד כדין בישראל. 
· המבצע פעולה באתר הינו בעל כרטיס אשראי תקף השייך לאחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל ואשר הונפק בישראל. 
· המבצע פעולה באתר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת. 
· מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר של משתתף ו/או משתמש באתר הוא אישור של חברת כרטיסי האשראי, אשר דרכה התחייב המשתתף ו/או המשתמש באתר לבצע את הרכישה, לעסקת הרכישה עליה התחייב. 
· המבצע וכל המשתמשים מטעמו/ה יצייתו להוראות תקנון זה במלואן ולהוראת כל דין במסגרת שימושם באתר.


הגנה על הפרטיות ומאגרי מידע

1. בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים והמודעות שהוצגו בפניך, התכנים שעניינו אותך, כמה זמן שהית באתר ואילו פעולות ביצעת בו. המידע אינו מזהה אותך אישית לכן המידע שנאסף הוא בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. "עזרים" רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין. "עזרים" רשאית להשתמש במידע שייאגר אודות השימוש שתעשה באתר לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. "עזרים" רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

2. "עזרים" תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים במועד ההרשמה לשירותים ו/או שיצטברו אודותם בעת השימוש באתר, על מנת ליצור קשר עם המשתמשים ולעדכן אותם בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי "עזרים" או על ידי אחרים עמם תתקשר, רק אם התקבל אישור אקטיבי מראש של הצרכן, באמצעות סימון "וי" בדסיקליימר מתאים באתר, או באמצעות אישור קבלת דואר פרסומי בחנויות החברה.

3. "עזרים" אחראית לשמירת פרטיות פרטי המשתמשים בפורום הגולשים, אולם היא שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלו ידועים לה) במקרים הבאים:

א) אם השימוש שעושה המשתמש בפורום הגולשים ו/או החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש - אינם חוקיים.

ב) אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש קשור ו/או נוגע להליכים משפטיים ו/או נדרש לצורך הליכים על ידי צד ג' כלשהו ו/או על ידי רשות מוסמכת.

ג) אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש נדרש על מנת לאכוף את יישומם הנכון והתקין של הוראות ותנאים אלו.

ד) אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש נדרש להגנת אינטרסים של "עזרים".

ה)  משתמשים אשר ימסרו את פרטיהם בתיבות "צור קשר" שבאתר, נותנים בזאת הסכמתם להכללתם במאגרי המידע שמנהלת "עזרים" בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981. משלוח דואר בדיוור ישיר כפוף להסכמת המשתמש כמפורט בגוף האתר.

מדיניות החזרות

ע"פ חוק הגנת הצרכן זכות ביטול עסקה הקיימת לצרכן בהתאם לתקנות לא תחול על המוצרים הבאים: מוצרי מזון, תרופות ותוספי תזונה. דמי המשלוח אינם ניתנים להחזרה, כמו כן דמי המשלוח למוצרים מוחזרים יהיו באחריותכם. דמי הביטול הם בשיעור שלא יעלה על 5% או 100 שקלים הנמוך מביניהם.
דמי החזרה עבור מוצר שהגיע אליכם בטעות או ביטול הזמנה יזוכו על ידנו, אנו עובדים קשה מאוד בכדי שתקלות כאלו לא יתעוררו.

ההחזר כפוף לתנאים הבאים: 
המוצר יוחזר בתוך 14 יום מיום קבלתו, ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית.
דמי המשלוח לא יוחזרו. דמי הביטול הם בשיעור שלא יעלה על 5% או 100 שקלים הנמוך מביניהם. יש לשלוח את המוצר בדואר, בצרוף הקבלה על הרכישה כשהוא ארוז היטב או להגיע לבית המרקחת בשעות הפעילות. דמי המשלוח עבור מוצר שהגיע אליכם בטעות ו/או עקב מוצר פגום יזוכו על ידינו ללא כל בעיה.

דמי המשלוח אינם ניתנים להחזרה ועלות המשלוח החוזר היא באחריות הלקוח.

לא ניתן להחזיר מסכות רפואיות לאחר שיצאו מהמחסן

אם ההזמנה שלך נשלחה בחינם ואתה מחזיר אותה, ננכה את עלויות המשלוח היוצאות המקוריות מההחזר שלך.

אנו נחזיר את כל עלויות המשלוח אם החזרתך היא תוצאה של מוצר פגום או של שגיאת משלוח, .
מוצרים מסוימים אינם ניתנים להחזרה. כגון מוצרי ספיגה ואיסוף שתן למבוגרים.

זכויות יוצרים וקנין רוחני

1. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של "עזרים" או של צדדים שלישיים אשר התירו ל "עזרים" לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר.

2. האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, תרשימים, עיצובים, איורים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי, אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוב' (להלן - "המידע") מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. המידע הוא קניינה של "עזרים" או של צדדים שלישיים אשר התירו ל "עזרים" לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר.

3. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של "עזרים".

4. המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות במידע ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות בינ"ל, או לגרום לכל שינוי או סילוף במידע או בכל חלק הימנו.

5. הסימנים המסחריים של "עזרים" בין אם מצוין בצדו הסימון © ובין אם לאו, הם סימני מסחר של "עזרים", או מותגים בבעלות "עזרים", אשר השימוש בהם מותר בלעדית לI "עזרים". לא יעשה המשתמש כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של "עזרים" בסימני המסחר או המותגים.


הגבלת אחריות של מפעילת האתר

1. האתר בכללותו - כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצע לציבור כמו שהוא (As Is). אמנם, נתכוונה "עזרים" כי המידע יהיה נכון ומדויק, ואולם יתכן והמידע אינו שלם ולחליפין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. למרות האמור לעיל, "עזרים" בודקת את המידע המוצג באתר, לרבות המפרטים ומחירי המוצרים, בנסיבות בהן יתגלה לחברה, כי נפלה טעות במידע המוצג באתר, תתקן החברה את הטעות באופן מיידי. "עזרים" אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס למידע, במקרים בהם נקטה בכל האמצעים בכדי למנוע טעויות אלו. "עזרים" מבהירה בזאת שהמידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. יתכן וחלק מהמידע מקורו מצדדים שלישיים, ועל כן מובן של "עזרים" אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין "עזרים"  ערבה למידת הדיוק של מידע זה.

2. "עזרים" אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי "עזרים", נזקים, קלקולים, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר, אצל "עזרים" או מי מספקיה.

3. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.

4. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. "עזרים" אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתוכן האתר. "עזרים" לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית.

5. "עזרים" אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע.

6. "עזרים" אינה נושאת באחריות לתוכנן של מודעות פרסומת או הצעות מסחריות המתפרסמות באתר על ידי צדדים שלישיים.

7. האחריות של בעלת האתר למוצרים מוגבלת לגובה עלות המוצר ללקוח בלבד. האחריות על טיבו של המוצר חלה על היצרן ו/או היבואן שלו עפ"י החוקים והתקנות להגנת הצרכן. כל המידע המופיע באתר, לרבות הצעות מסחריות ו/או פרסום של צד שלישי (להלן: המידע), לגבי המוצרים השונים, ובכלל, הינו מידע כללי בלבד. אין לראות במידע המופיע באתר משום מידע רפואי או המלצה רפואית. לפני כל שימוש בתוספי מזון ו/או תרופה ו/או כל מוצר אחר אשר נמכר באתר, יש להתייעץ ברופא או גורם מקצועי אחר ולעיין בעלון הצרכן. יש לפעול רק על-פי ההנחיות. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילות של המוצרים הנמכרים בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי/חיצוני אחר ו/או שימוש במוצרים אשר נמכרים על-ידו. בחלק מן המוצרים עזרים פועלת על בסיס תיווך בין לקוחות לבין ספקי צד ג' ברחבי העולם ובארץ. עזרים אינה אחראית על טיב המוצרים, האחריות הבלעדית הינה על הספק צד ג' שהזמנתך עוברת אליו בעת הרכישה. אחריות על מוצרים באתר עזרים תקפה אך ורק לקבלת מוצר תקין בעת פתיחתו. עזרים מתחייבת לשים דגש עליון בבחירת הספקים האיכותיים והאטרקטיביים ביותר בשוק המסחר.

8. לאחר קבלת תרופה לא יהיה ניתן להחזירה על פי הוראת משרד הבריאות

תנאי השימוש בפורומים ו/או הוספת תגובות ו/או הודעות באתר

1. אתר זה עשוי לאפשר לגולשים בו להשתתף בפורום הגולשים, לכתוב הודעות שיופיעו בפורום הגולשים ולעיין בהודעות של גולשים אחרים בפורום גולשים.

2. תנאי לשימוש בפורום הגולשים הינו הסכמת המשתמש לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה. מובהר כי כל שימוש ו/או עיון בפורום הגולשים וכל מסירת תגובה ו/או עיון בתגובות מהווה הסכמה לתנאי השימוש וכי כל שימוש שלא בהתאם לתנאים אלו אסור בהחלט.

3. התוכן וההודעות המופיעים בפורום הגולשים הם באחריותם הבלעדית של המשתתפים בפורום.

4. התוכן המופיע בפורום הגולשים אינו תוכן המסופק ו/או נערך על ידי "עזרים", ו "עזרים" אינה אחראית לנכונות, דיוק, אמינות וטיב ההודעות בפורום הגולשים, לשגיאות, הטעיות, פגיעה באדם או בחברה, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני המתפרסם במסגרת פורום הגולשים.

5. מובהר כי "עזרים" אינה אחראית לכל אובדן או נזק, ישיר או עקיף שעלולים להיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש במידע שבפורום הגולשים.

6. "עזרים" אינה אחראית לפגיעה בזכויות הקניין של המידע המתפרסם על ידי המשתמש.

7. "עזרים" אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה להודעה כלשהי שנכתבה ו/או שנשלחה לפורום הגולשים.

8. מבלי לגרוע באמור לעיל, "עזרים" וכל נציג מטעמה תהיה רשאית לערוך, לשנות, לתקן, למחוק הודעות - בחלקן, או כולן, להתנגד לפרסום בפורום הגולשים, למנוע את פרסום ההודעה בפורום הגולשים ו/או להוציא מפורום הגולשים כל חומר ו/או מידע ו/או הודעה שנשלחה לפורום הגולשים, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של "עזרים" בלא כל מתן הודעה מראש.

9. השתתפות בקבוצות הפורום של האתר כפופים לתנאים המפורטים שלהלן והסכמה להם.
· אסור לשלוח כל הודעה, מידע, נתונים, תוכן או כל חומר אחר, שאינו חוקי ו/או מפר הסכם או התחייבות או זכות כלשהם ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או גס ו/או מטריד ו/או פוגע ו/או גזעני ו/או משמיץ ו/או עלול להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלול לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.
· אסור להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר.
· אסור לשלוח לפורום הגולשים מידע העלול לשדל את המשתמשים האחרים ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או מוסרית ו/או שעלולה לגרום לנזק. כמו כן, אסור לשלוח חומר הכולל וירוס /ואו תוכנת מחשב העלולה לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשים בפורום הגולשים.


קישורים לאתרים נוספים (links)

1. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.

2. בכל הנוגע לקישורים לאתרים אחרים שאינם מתופעלים על ידי "עזרים" ,"עזרים" לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים אלה או בשל מדיניות השמירה על הפרטיות שלהם.


תנאים נוספים

1. בכוונת "עזרים" כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת "עזרים" להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית "עזרים" להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

2. "עזרים" תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של המוצרים והשירותים המוצעים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו, והכל בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי דינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתבצעים ברשת. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "עזרים" בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

3. "עזרים" שומרת לעצמה את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות מעת לעת כל חלק מהמידע המצוי באתר, על ידי עדכון האתר. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי "עזרים" בגין שינויים במידע באתר ובלבד ששינויים אלה לא יפגעו/יחולו על הזמנות שכבר נתקבלו בטרם השינוי.

4. "עזרים" שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לכל חלק ממנו לכל משתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

5. "עזרים" שומרת לעצמה את הזכות, לתקן, להוסיף או לשנות את תנאי שימוש אלה על ידי עדכון עמוד זה, מעת לעת. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש ובלבד ששינויים אלה לא יפעו/יחולו על הזמנות שכבר נתקבלו בטרם השינוי.

6. "עזרים" רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד "עזרים" לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.

7. המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין "עזרים" כל קשר ו/או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש.

8. הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בארבעת ערי המחוז : ת"א, ירושלים, חיפה ובאר שבע.

אם אינך מסכים לכללי השימוש, התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה , אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר.